Gebruikte definities

• Consument: de persoon die een overeenkomst aangaat op afstand met
Sies Factory (veelal vertaald als ‘u ‘).
• Sies Factory: de persoon die de consument op afstand producten en/of diensten
aanbiedt.

Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Sies Factory en op elke overeenkomst tussen Sies Factory en de consument.
• Door een bestelling te plaatsen gaat u de overeenkomst aan en gaat u daarbij
akkoord met de algemene voorwaarden.
• Sies Factory behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te
vullen/ te wijzigen zonder daarbij de consument in te lichten.

Overeenkomst

• Door een bestelling (met de daarbij horende voorwaarden) te plaatsen gaat u
de overeenkomst met Sies Factory aan. Deze overeenkomst is wettelijk bindend
(kopen op afstand). Mocht de consument zich niet aan de algemene
voorwaarden houden, behoudt Sies Factory zich het recht de overeenkomst
te beëindigen.

Het Aanbod

• De producten zijn voorzien van een zo compleet mogelijke beschrijving.
De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van de producten
door de consument mogelijk te maken. Sies Factory maakt gebruik van
afbeeldingen. Deze zijn een zo duidelijk mogelijke weergave van de
aangeboden producten, echter omdat het foto’s betreft kunnen de kleuren op
uw beeldscherm afwijken van de werkelijke kleuren. Daarbij is het mogelijk
dat de positionering van de stoffen bij uw bestelde/ontvangen product anders
is dan afgebeeld. Dit bind Sies Factory niet en geeft de consument niet het recht
om het geleverde product op deze gronden te retourneren.

De bestelling

• Na uw bestelling ontvangt u automatisch via de mail een orderbevestiging
wat tevens uw factuur is. Op deze orderbevestiging staan een omschrijving
van de bestelde artikelen, de verzend-/handelingskosten en de gegevens van
Sies Factory om aan uw betaling te kunnen voldoen. Mocht u geen mail hebben
ontvangen, dan is er misschien iets niet goed gegaan. Stuur dan even een mail
naar info@siesfactory.nl.
• Annuleren van een in opdracht gemaakt bestelling kan uiterlijk tot 24 uur na de
geslotenovereenkomst.


Betaling

• De bestellingen dienen vooruitbetaald te worden
(rekeningnummer NL21RABO01327.12.555 t.n.v S.M Venneman/Sies Factory te Warnsveld)
binnen 5 werkdagen en worden op volgorde van binnenkomst betaling
afgehandeld.
• Binnen deze 5 werkdagen zijn de bestelde artikelen voor u in reservering,
hetzij anders overeengekomen. Mocht na deze 5 werkdagen geen betaling zijn
bijgeschreven op het rekeningnummer van Sies Factory, dan vervalt
automatisch deze overeenkomst.
• Bij af te halen producten zal als de bestelling is geplaatst via de mail worden
gevraagd om een keuze te maken in vooraf te betalen of te betalen bij afhalen.
Sies Factory kan de consument daar niet toe verplichten, maar wil in
samenspraak met de consument tot de betaalwijze komen. Bij speciaal
vervaardigde artikelen zal deze keuze u altijd voorgelegd worden. Bij betalen
bij afhalen dient de consument het afgepaste bedrag contant te voldoen.
• Voor de artikelen met een levertijd gaat deze pas in als de betaling is
bijgeschreven.
• Bij de bestellingen die worden afgehaald zullen geen
verzend-/handelingskosten in rekening worden gebracht.
• Zodra de betaling is bijgeschreven gaat de levertijd in
(zie Voorraden en levertijden) of wordt de bestelling z.s.m verzonden.
U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de email.
•Er bestaat geen minimum orderbedrag.

Prijzen

• Alle vermelde prijzen op www.siesfactory.nl zijn in Euro’s,
inclusief BTW en excl. verzend-/handelingskosten.
• De BTW wordt op de orderbevestiging/factuur apart vermeld .
• Sies Factory behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen / aan te passen
zonder daarbij de consument in te lichten. Indien er al een overeenkomst
gesloten is en in uiterste noodzaak zal Sies Factory met u in contact treden en
samen met u redelijkerwijs naar een passende oplossing zoeken.

Voorraden en levertijden

• Alle artikelen worden met de hand vervaardigd, waardoor er minimale
voorraden zijn. Van de producten die onder de koppen staan, zijn er meestal
enkele voorradig. Hiervoor geldt zolang de voorraad strekt, mits anders in
samenspraak met Sies Factory overeengekomen. Uitgezonderd hiervan zijn de
koppen ‘verkocht’ of ‘in opdracht gemaakt’.
Wat voorradig is wordt z.s.m verzonden na de betalingsovereenkomst. U wordt
daarvan op de hoogte gesteld middels een email.
• Mocht er toch geen voorraad blijken wordt de overeenkomst ontbonden en
wordt het betaalde bedrag binnen/doch uiterlijk 30 dagen teruggestort op het
door u opgegeven rekeningnummer, hetzij er samen tot een andere
overeenkomst is/wordt gekomen.
• De levertijden voor de artikelen die in opdracht worden vervaardigd geldt
ca. 4 weken. Dit is een indicatie en bind Sies Factory niet. In mogelijke drukke
perioden zal de levertijd kunnen oplopen tussen 5 a 7 weken na ontvangst
betaling.
• De levertijden van de in opdracht gemaakte producten gaan pas lopen
nadat de volledige overeenkomst definitief is en de betaling is ontvangen
(zie betaling).


Verzending

• De producten worden verzonden via Post NL. Hiervoor zijn tevens
hun tarieven van toepassing met daarbij komende handelingskosten. De kosten
zullen worden aangepast als PostNL een verhoging doorvoert.
• Sies Factory zal er zorg voor dragen dat de producten op een juiste en
zorgvuldige manier verzonden worden.
• Sies Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. ontstane
beschadigingen, verlies en/of vertraging van de zending, hetzij brievenbuspost
of pakketdienst.
• Bij af te halen producten zal als de bestelling is geplaatst via de mail worden
gevraagd om een keuze te maken in vooraf te betalen of te betalen bij afhalen.
Sies Factory kan de consument daar niet toe verplichten, maar wil in
samenspraak met de consument tot de betaalwijze komen. Daarbij ontvangt de
consument tevens via de mail een bericht wanneer het product(en) af te
halen is/zijn.
• Afhankelijk van de gekozen producten zal de verzending via pakketdienst of
brievenbuspost worden verzonden. Pakketdienst vindt plaats vanaf de
aangegeven verzendkosten van € 8,50.
* Vanaf 1 januari 2016 is het verboden om gebruik te maken van plastictassen
als verpakkingsmateriaal. De consument kan bij de keuze voor verzenden aangeven
of hij gebruik wil maken van plastictassen om de artikelen in te verpakken/verzenden.
Daarvoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Kiest de klant niet voor
inpakken in plasticzakken/-tassen zullen de artikelen direct in een doos worden
gelegd, hetzij in papier worden verpakt.

Retourzendingen

• Geleverde producten kunnen retour worden genomen tot 14 dagen
(bedenktijd) na ontvangst, om op de hoogte te zijn van een retourzending
vraagt Sies Factory de consument melding hiervan te maken. De melding
moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst bij Sies Factory bekend zijn.
Uw melding kunt u doen via info@siesfactory.nl
• De producten worden alleen retour genomen als ze in oorspronkelijke
staat zijn en in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking zitten.
Is dit niet het geval wordt de zending niet geaccepteerd en het betaalde bedrag
niet gecrediteerd of na beoordeling gedeeltelijk worden gecrediteerd.
• Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd
en gecrediteerd.
• Kosten voor retourzendingen zijn voor de consument.
• De producten die (in opdracht/costum- made) speciaal voor u vervaardigd zijn
worden niet teruggenomen en geldt geen 14 dagen bedenktijd.
• Het betaalde bedrag zal binnen/doch uiterlijk 14 dagen na
retourmelding en ontvangst teruggestort worden op het door u opgegeven
rekeningnummer, hetzij er samen tot een andere overeenkomst is/wordt gekomen.

Klachten en garantie

• Sies Factory garandeert dat de producten volgens de overeenkomst
worden geleverd. Dit houdt in van dat er veel aandacht wordt besteed aan het
realiseren van de overeenkomst en tevens de verzending ervan.
• Sies Factory streeft naar tevreden klanten, mochten er ondanks dat toch nog
klachten zijn kunt ten alle tijden bij Sies Factory terecht. Samen met u zal er dan
redelijkerwijs naar een passende oplossing gezocht worden.
• Klachten betreffende het product kunnen uiterlijk gemeld worden tot
3 maanden na ontvangst van de zending.


Overmacht

• Sies Factory is niet aansprakelijk voor de overeenkomsten, voor zover
Sies Factory aansprakelijk gehouden kan worden, middels het om overmacht
gaat. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, hetzij
omstandigheid welke redelijkerwijs niet voor het risico van Sies Factory behoort.
Omstandigheden van persoonlijke aard behoren uitdrukkelijk als overmacht.

Auteursrechten / copyright

• \\\\\\\"Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatieve daad, en is
van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis;
zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright teken
nodig om aanspraak te kunnen maken op deze bescherming. In het bijzonder
geldt, dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is, elke kladversie is
ook al beschermd zolang er de creatieve hand van de maker in te herkennen is \\\\\\\".
Op al het werk dat wordt vervaardigd door Sies Factory zit auteursrecht.
Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Sies Factory uitingen van haar voor commerciële en/of niet commerciële
doeleinden te gebruiken.
• Teksten, afbeeldingen, plaatjes en achtergronden die behoren tot
Sies Factory / www.siesfactory.nl vallen onder het auteursrecht (zie bovenstaand).
• Inbreuk op het auteursrecht is strafbaar en er zal dan ook direct actie
ondernomen worden als dit wordt opgemerkt.

Modelbescherming

• Voor alle producten die worden ontworpen en vervaardigd door Sies Factory
geldt de modelbescherming. Het namaken en/of kopiëren zijn dan ook niet
toegestaan en strafbaar. Er zal dan ook actie worden ondernomen als die wordt
opgemerkt.

Social Media / Media / Communicatie doeleinden

• Sies Factory heeft het recht om haar vervaardigde artikelen, hetzij zelf ontworpen
of in opdracht gemaakt te gebruiken voor social media doeleinden. Daaronder
wordt o.a verstaan Facebook, Twitter en Pinterest. Voor overige doeleinden is
het ter beoordeling aan Sies Factory.

Privacy

• Sies Factory zal alle opgegeven persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen
en niet beschikbaar stellen aan derden. De persoonsgegevens worden alleen
gebruikt voor het eigen klantenbestand en het uitvoeren van de overeenkomst.

Wasvoorschriften

• In verband met het behoud van het product is het was advies: 30 graden
en eventueel strijken op 1 puntje. Houdt hierbij rekening met de eventuele
toegepaste labels / lint of (zilveren) applicaties. Deze zijn niet altijd bestand
tegen strijken. U krijgt daarbij een wasvoorschrift met de artikelen meegeleverd.
Hierin zal tevens staan wat voor welk artikel geldt. Hetzij wasmachine of handwas.

CADEAUBONNEN
In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze
cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door www.Siesfactory.nl
(hierna te noemen Sies Factory) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te
maken van een Sies Factory cadeaubon aanvaardt u deze
cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

•Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sies Factory uitgegeven
cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen of
papierencadeaubonnen (hierna genoemd als: “Cadeaubonnen”) die worden
verkocht door www.siesfactory.nl.

•. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode
en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon met deze unieke code wordt slechts één
maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.
In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde
derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk)
wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele
Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan
Sies Factory te wordenverstrekt. Sies Factory behoudt zich het recht voor
om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele
Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door
Sies Factory of een door Sies Factory aangewezen derde partij aan u is
verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van
oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

• Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten
in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces onderaan de
betaalmethode vult u bij `kortingscode` de opgegeven code in. De korting wordt
direct verrekend.

• Iedere Cadeaubon is gedurende een periode van 1 jaar geldig. Na de
vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. Mocht Sies Factory
in deze periode zijn opgeheven door welke oorzaak ook, vervalt het recht op
een vergoeding voor de cadeaubon.

• Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt
worden.

•. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

•. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende
bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden
gebruikt door de eerste gebruiker van de code gedurende de geldigheidsduur
van de Cadeaubon.

•. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde
en vervaldatum bekend bij Sies Factory

•Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte
Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de aangeboden
betaalmethoden van Sies Factory

• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen,
te vervalsen,te ondermijnen of anderszins aan te tasten
(waaronder begrepen hacking).

•Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor
commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn
uitgegeven.

• Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van
een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen
Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde
cadeaubon voorwaarden.

•Per bestelling kunt u een maximaal 1 kortingscode invoeren met het daarbij
horend bedrag.*Disclaimer
Alles wat niet in deze voorwaarden beschreven is, is ter beoordeling van
Sies Factory.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Typefouten en of wijzigingen voorbehouden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2018 Sies Factory | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.